Truy cập nội dung luôn

Nội dung nổi bật Nội dung nổi bật

Ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt May Việt Nam lần thứ VI

Sáng 11/7/2024 tại Hà Nội, Công đoàn Dệt May Việt Nam và Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ngành Dệt May Việt Nam lần thứ VI.   Đến...

Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động

Góc nhìn & Chia sẻ Góc nhìn & Chia sẻ

Truyền thanh công đoàn Truyền thanh công đoàn

Bản tin pháp luật Bản tin pháp luật

Infographic Infographic


Góc văn nghệ Góc văn nghệ

Đọc truyện cho bé Đọc truyện cho bé

  

  

 

Công văn - Thông báo Công văn - Thông báo