Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật Tin nổi bật

Công đoàn Dệt May Việt Nam ra mắt Chương trình truyền thanh nội bộ

Từ tháng 2/2020, Bộ phận Cổng thông tin điện tử Công đoàn Dệt May Việt Nam cho ra mắt Chương trình truyền thanh phát tại các đơn vị trong toàn hệ thống. Thời gian đầu, Chương trình sẽ phát 1...

Tin tức hoạt động Tin tức hoạt động

 

Tin tức ngành Tin tức ngành

Tin Tổng Liên đoàn Tin Tổng Liên đoàn

Báo cáo thông kê Báo cáo thông kê

 

  

  

  

 

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động Video hoạt động