Truy cập nội dung luôn

Thông báo chỉ đạo Thông báo chỉ đạo

HƯỚNG DẪN số 501/HD - CĐDM v/v Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Dệt May Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kì 2023- 2028

HƯỚNG DẪN số 501/HD - CĐDM v/v Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Dệt May Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kì 2023- 2028
File đính kèm: Hướng dẫn tuyên truyền ĐH.pdf


Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

Thông báo - chỉ đạo Thông báo - chỉ đạo

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết website Liên kết website