Truy cập nội dung luôn

Thông báo chỉ đạo Thông báo chỉ đạo

Thông báo về việc Tuyển dụng cán bộ công chức Cơ quan CĐDMVN

Thông báo về việc Tuyển dụng cán bộ công chức Cơ quan Công đoàn Dệt May Việt Nam
File đính kèm: TB 209 CĐ DMVN-1.pdf


Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

Thông báo - chỉ đạo Thông báo - chỉ đạo

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết website Liên kết website