Truy cập nội dung luôn

Thông báo chỉ đạo Thông báo chỉ đạo

CÔNG VĂN số 268/CĐDM về việc xét giải thưởng Nguyễn Thị Sen năm 2020 trong nữ CNLĐ ngành Dệt May

Công văn số 268/CĐDM về việc xét giải thưởng Nguyễn Thị Sen năm 2020 trong nữ CNLĐ ngành Dệt May
File đính kèm: CV 268 - CD DMVN_0001.pdf


Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết website Liên kết website