Truy cập nội dung luôn

Thông báo chỉ đạo Thông báo chỉ đạo

KẾ HOẠCH SỐ 72/KH-CĐDM v/v Tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo năm 2019

KẾ HOẠCH SỐ 72/KH-CĐDM v/v Tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo năm 2019 

File đính kèm: KH hiến máu nhân đạo đợt 1.2019.pdf


Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết website Liên kết website