Truy cập nội dung luôn

Thông báo chỉ đạo Thông báo chỉ đạo

QUYẾT ĐỊNH số 281/QĐ-CĐDM về việc Thành lập Ban chỉ đạo Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2018”

QUYẾT ĐỊNH số 281/QĐ-CĐDM về việc Thành lập Ban chỉ đạo Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2018” 
File đính kèm: QUYET DINH 281 Thanh lap Ban chi dao Hien mau nhan dao 2018.pdf


Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết website Liên kết website