Truy cập nội dung luôn

Thông báo chỉ đạo Thông báo chỉ đạo

CÔNG VĂN số 239/CĐDM về việc triển khai thực hiện Quyết định số 833/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định Giám sát trong tổ chức công đoàn

CÔNG VĂN số 239/CĐDM về việc triển khai thực hiện Quyết định số 833/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định Giám sát trong tổ chức công đoàn
File đính kèm: Trien khai thuc hien quyet dinh 883 ve quy dinh giam sat trong to chuc cong doan.pdf


Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

Thông báo - chỉ đạo Thông báo - chỉ đạo

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết website Liên kết website