văn bản công đoàn dệt may VIỆT NAM văn bản công đoàn dệt may VIỆT NAM

Nghị định
Còn hiệu Lực
141/2017/NĐ-CP
Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
07-12-2017
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng chính phủ
Chính phủ
141_2017_ND-CP_359510.doc