văn bản công đoàn dệt may VIỆT NAM văn bản công đoàn dệt may VIỆT NAM

Thông tư
Còn hiệu Lực
32/2017/TT-BLĐTBXH
Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
29-12-2017
Lê Quân
Thứ trưởng
Bảo hiểm xã hội
32_2017_TT-BLDTBXH_373885.doc