Truy cập nội dung luôn

Truyền Thanh Công Đoàn Truyền Thanh Công Đoàn

« Quay lại

Chương trình truyền thanh công đoàn Dệt May Việt Nam tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Chương trình truyền thanh công đoàn Dệt May Việt Nam tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với các nội dung:

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

- Nội dung chính bài phát biểu chỉ đạo Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

- Mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, khâu đột phá, các chương trình, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

 

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

Thông báo, chỉ đạo Thông báo, chỉ đạo

thư viện video thư viện video

Liên kết website Liên kết website